Opóźnienie lotu. Jakie prawa przysługują pasażerom?

Opóźnienie lotu. Jakie prawa przysługują pasażerom?

Opóźnionego lotu podróżujący boją się jak ognia. Bez przesiadek bywa znośnie. Gorzej, gdy między kolejnymi lądowaniami pozostaje niewiele czasu. Opóźnionych lotów nie da się przewidzieć, ale można się na nie przygotować. Znając swoje prawa, oczywiście!

Przyczyny opóźnień mogą być różne. Złe warunki pogodowe, problemy techniczne, zamieszanie na lotnisku, opóźnienia w załadunku lub rozładunku, problemy z załogą lub służbami ruchu lotniczego oraz wiele innych. Lot zostanie uznany za spóźniony, jeśli czas opóźnienia od planowanego startu wyniesie:

-2 godziny lub więcej w przypadku lotów do 1,5 tys. km

-3 godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów na obszarze Unii Europejskiej, dłuższych niż 1,5 tys. km i wszystkich innych lotów pomiędzy 1,5 – 3,5 tys. km

-Co najmniej 4 godziny w przypadku lotów powyżej 3,5 tys. km

Odszkodowanie za opóźnienie

Opóźnienie oblicza się w oparciu o planowaną i rzeczywistą godzinę przylotu. Ubieganie się o odszkodowanie będzie zależne od czasu opóźnienia (patrz wyżej). Wysokość odszkodowania za opóźniony lot może wahać się w granicach:

– 250 euro dla lotów do 1,5 tys. km

– 400 euro dla lotów pomiędzy 1,5-3,5 tys. km

– 600 euro dla lotów powyżej 3,5 tys. km

Opieka dla pasażerów

W trakcie oczekiwania na opóźniony samolot, pasażerom powinno przysługiwać prawo do opieki w postaci:

  • posiłków i napojów w ilościach dostosowanych do czasu oczekiwania;
  • dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych
  • jeżeli odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianym – zakwaterowania w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera; oraz transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

Kiedy nie możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Z pewnością w przypadku, gdy lot został opóźniony w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności („tzw. siła wyższa”) lub jeżeli opóźnił się o krótszy czas niż przewidują wymienione wyżej zasady. Odszkodowanie nie należy się pasażerom również w sytuacji, kiedy samolot wystartował z opóźnieniem, ale doleciał do celu punktualnie. Rzecz ma się identycznie w przypadku, gdy lot zaczynał i kończył się na terenie państwa trzeciego (innego niż UE) i nie był wykonywany przez wspólnotowego (unijnego) przewoźnika.

Fot. Freepik

Opóźnienie lotu łączonego

Czym jest lot łączony? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 06.10.2022 r. w sprawie o sygn. C-436/21 orzekł, że pod pojęciem lotu łączonego należy rozumieć operację transportową składającą się z kilku lotów wykonywanych przez różnych obsługujących przewoźników lotniczych, którzy nie są związani żadnym szczególnym stosunkiem prawnym, jeżeli te loty zostały połączone przez biuro podróży, które wystawiło na tę operację fakturę na łączną cenę oraz jeden bilet. 

Pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot łączony, nawet jeśli ten, złożony jest z lotów różnych, obsługujących przewoźników lotniczych. Natomiast istotnym elementem jest to, aby biuro podróży wystawiło fakturę na łączną cenę oraz jeden bilet na te loty. Jeśli Twój lot został opóźniony, postaraj się jeszcze na lotnisku zdobyć pisemne potwierdzenie tego faktu. Koniecznie zadbaj przy tym, aby został tam wpisany powód opóźnienia. To znacznie ułatwi ubieganie się o odszkodowanie. Procedura jest w tym przypadku bardzo prosta:

  1. Wejdź na stronę internetową przewoźnika i znajdź link dotyczący formularza reklamacyjnego.
  2. Wypełnij formularz
  3. Czekaj na kontakt ze strony przewoźnika i wypłatę odszkodowania (maksymalnie 30 dni).

Postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy, organizator turystyki albo sprzedawca biletów rozpatrzył reklamację albo upłynął termin do jej rozpatrzenia. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Domagaj się swoich praw!

Zgodnie z ustawą Prawo lotnicze: Przewoźnik lotniczy, organizator turystyki albo sprzedawca biletów przekazuje pasażerowi odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona. Jeżeli przewoźnik lotniczy, organizator turystyki albo sprzedawca biletów nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust.. 2, uważa się, że uznał reklamację.

Pamiętaj, że jeśli przewoźnik odmówi Ci wypłaty odszkodowania lub jego odpowiedź była dla Ciebie niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Rzecznika Praw Pasażerów. Możesz także skorzystać z drogi cywilnej dochodzenia swoich roszczeń, a nawet złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wszystkie te prawa przysługują Ci niezależnie od tego, czy podróżujesz lotem czarterowym czy rejsowym. Linie lotnicze każdorazowo mają obowiązek powiadomić pasażera o przysługujących mu prawach!