Fundacja rodzinna – skuteczne narzędzie ochrony majątku rodzin

Fundacja rodzinna – skuteczne narzędzie ochrony majątku rodzin

Ci, którzy czekali na nią z niecierpliwością… mogą odetchnąć z ulgą. Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie właśnie dzisiaj,  22 maja 2023 roku. To dobra wiadomość dla osób, które prowadzą rodzinne firmy. Dlaczego? Bo dzięki ustawie, biznes i rodzina są od siebie formalnie odseparowane, a fundacja rodzinna może skorzystać ze sprzyjającego opodatkowania. Jakie inne korzyści za sobą niesie?

Fundacje rodzinne stają się coraz bardziej popularnym narzędziem zarządzania majątkiem dla wielu rodzin. Rozwiązania takie funkcjonują już prężnie w Szwajcarii, Niemczech i Danii. Choć koncept ten może być na pierwszy rzut oka skomplikowany, zrozumienie jego zasad działania i korzyści pokazuje, dlaczego to skuteczna i efektywna opcja dla rodzinnych biznesów. Fundacja rodzinna jest formą prawną umożliwiającą przekazanie majątku na określone cele, najczęściej na korzyść członków danej rodziny. Podobnie, jak tradycyjna fundacja, ta rodzinna jest niezależnym podmiotem prawnym, odrębnym od jej założycieli.

Fundator

Założyciel zwany fundatorem, decydując o utworzeniu fundacji, określa jej cele, zasady funkcjonowania oraz skład majątku. Ten ostatni nie jest już formalnie własnością założyciela. Stanowi odrębną masę majątkową, zarządzaną przez wyznaczony organ, czyli zarząd. To on podejmuje decyzje dotyczące inwestycji, zarządzania majątkiem oraz realizacji celów fundacji. Fundacje rodzinne niosą wiele korzyści. Do najważniejszych należą:

Ochrona majątku

Fundacja rodzinna oferuje wysoki poziom ochrony majątku. Majątek przekazany fundacji staje się niezależny od majątku założyciela i jest chroniony przed jego osobistymi wierzycielami. To szczególnie korzystne w sytuacjach finansowych zagrożeń, takich jak bankructwo. 

Planowanie sukcesji

Fundacje rodzinne są również skutecznym narzędziem planowania sukcesji, czyli przekazywania firmy w spadku. Majątek przekazany fundacji nie podlega dziedziczeniu, co pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów i zapewnia płynne przejście majątku na przyszłe pokolenia. 

Kontrola nad majątkiem

Pomimo przekazania majątku fundacji, założyciel może sprawować nad nim kontrolę. Przez precyzyjne określenie zasad działania fundacji, decyduje też, w jaki sposób majątek będzie zarządzany i jak będą realizowane cele fundacji.

Przewidywalność

Fundacja rodzinna zapewnia przewidywalność i stabilność zarządzania majątkiem. Wszystko, dzięki jasno określonym celom i zasadom działania, które muszą być przestrzegane przez zarząd. 

Korzystne opodatkowanie

Opodatkowanie fundacji rodzinnej i beneficjentów co do zasady uwzględnia związki rodzinne z fundatorem i jest neutralne podatkowo. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie).

Najpierw skonsultuj, potem działaj!

Fundacje rodzinne stają się coraz bardziej popularne wśród rodzin, które poszukują efektywnych narzędzi zarządzania majątkiem. Dzięki nowej ustawie, z pewnością wkrótce staną się również popularne w Polsce. Oferują one ochronę majątku, pomagają w planowaniu sukcesji, zapewniają kontrolę i przewidywalność. Wszystko to sprawia, że fundacje rodzinne są atrakcyjnym rozwiązaniem dla rodzin, które chcą chronić swój majątek i zapewnić mu odpowiednie zarządzanie. Warto jednak pamiętać, że choć fundacje rodzinne mają wiele zalet, ich tworzenie i zarządzanie wymaga przemyślenia i należytej staranności. Każda rodzina powinna dokładnie przeanalizować swoje cele i potrzeby, zanim zdecyduje się na taki krok. Jest to decyzja, która może mieć długotrwałe konsekwencje dla całej rodziny i jej majątku. Dlatego też, przed utworzeniem fundacji rodzinnej, zaleca się konsultacje z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby upewnić się, że jest to odpowiednie rozwiązanie w danej sytuacji. Niezależnie od wyboru, fundacje rodzinne są kolejnym narzędziem, które pokazuje, jak prawo może być skutecznie wykorzystane do zarządzania i ochrony majątku rodzin.